Cubiss, Rode Draad

Lezen en leesbevordering op de basisschool

Rode Draad is een product van Cubiss in samenwerking met een aantal Brabantse bibliotheken. Onder het motto ‘lezen is leuk’ is een professioneel leesbevorderingsaanbod ontwikkeld. Een leesbevorderingsaanbod van de bibliotheek voor de basisschool. Een belangrijk doel van dit aanbod is het stimuleren van het plezier in lezen. Elk jaar worden leerlingen op speelse wijze met boeken en lezen in contact worden gebracht. Er wordt zo een rode leesbevorderings draad aangebracht van groep 1 tot en met groep 8.

Wij hebben logo en huisstijl voor Rode Draad ontworpen. Toegepast op, briefpapier, stickers, handleiding, kalender, speelkaarten en folders. Deze huisstijl is samen ontwikkeld met de huisstijl van het Voortouw.

Cubiss Rode Draad
Cubiss Rode Draad
Cubiss Rode Draad