Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Colofon

Beeld en tekst: Studio Wonderdag
Webdesign en webbouw (front-end): Studio Wonderdag
Webbouw en programmeren in o.a. php en jquery: Webconstructor www.webconstructor.nl


Copyright

© Studio Wonderdag, tenzij anders vermeld.
Wanneer wij beeldmateriaal van derden gebruiken, willen we altijd de bron vermelden. Wanneer er sprake is van een onjuiste of ongewenste vermelding, laat het dan aan ons weten.